ایا تعویض مدل یا تعویض سایز دارید؟
جواب:بله داریم طبق شرایط زیر:
برای تعویض مدل یا سایز ۴۸ ساعت بعد رسیدن محصول به دست مشتری(طبق تاریخ تحویل اداره پست)میتوانید با مشاوران گروه فوتینی تماس داشته باشید و درخواست تعویض مدل یا درخواست تعویض سایز داشته باشید این موضوع،بعد از رسیدن کالا به فروشگاه انجام میشود و در صورت پوشیده شدن کالا یا ارسال نامتعارف که به کالا صدمه زده باشد،تعویض نمیشود و مجدد عودت داده خواهد شد.